تب‌های اولیه

به نظر کدامیک از سه وزیر پیشنهادی شانس کمی برای رای آوری از سوی مجلس دارند؟

به نظر کدامیک از سه وزیر پیشنهادی شانس کمی برای رای آوری از سوی مجلس دارند؟

برچسب‌ها :