تب‌های اولیه

به نظر شما رویکرد آقایان هاشمی و خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود؟

به نظر شما رویکرد آقایان هاشمی و خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود؟

برچسب‌ها :