تب‌های اولیه

آیا موافق استعفاء وزیر راه به خاطر حادثه برخورد قطار هستید؟

آیا موافق استعفاء وزیر راه به خاطر حادثه برخورد قطار هستید؟

برچسب‌ها :