تب‌های اولیه

آیا روحانی در مناظره دوم توانست نسبت به رقبا پیروز شود؟

آیا روحانی در مناظره دوم توانست نسبت به رقبا پیروز شود؟

برچسب‌ها :