تب‌های اولیه

آیا با معرفی منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم موافق هستید؟

آیا با معرفی منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم موافق هستید؟

برچسب‌ها :