تب‌های اولیه

آیا با شفاف سازی وقایع دهه ۶۰ در مقطع فعلی موافق هستید؟

آیا با شفاف سازی وقایع دهه ۶۰ در مقطع فعلی موافق هستید؟

برچسب‌ها :