تب‌های اولیه

آیا با درگذشت آیت‌الله هاشمی جریان اعتدال و اصلاحات با چالش مواجه خواهند شد؟

آیا با درگذشت آیت‌الله هاشمی جریان اعتدال و اصلاحات با چالش مواجه خواهند شد؟

برچسب‌ها :