تب‌های اولیه

آیا با تداوم فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به عنوان نهاد مرجع در جریان اصلاح طلب موافق هستید؟

آیا با تداوم فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به عنوان نهاد مرجع در جریان اصلاح طلب موافق هستید؟

برچسب‌ها :