تب‌های اولیه

آیا امیدی به تایید صلاحیت کاندیداهای رد صلاحیت شده اصلاح‌طلب وجود دارد؟

آیا امیدی به تایید صلاحیت کاندیداهای رد صلاحیت شده اصلاح‌طلب وجود دارد؟

برچسب‌ها :