74 ضربه شلاق و 6 ماه زندانی در انتظار احمدی‌نژاد

فیلم احمدی نژاد همراه با مشایی در تلویزیون دولتی ایران پخش شد. در لحظه ای غافگیرانه که از او فیلمبرداری شده، احمدی نژاد به معتمدش مشایی می گوید اگر در مورد همراهی ام با تو پرسیدند، بگو مرخصی گرفته ام!

به گزارش امید به نقل از انتخاب،  دیلی تلگراف نوشت: محمود احمدی نژاد به دلیل تخلف انتخاباتی همراهی مشایی در ستاد انتخابات برای ثبت نام، می تواند با 74 ضربه شلاق یا 6 ماه زندان مواجه شود.

به دنبال شکایت شورای نگهبان از رئیس جمهور،  یکی از اعضای این شورا گفت که به دنبال ایراn اتهام علیه احمدی نژاد است.

شواری نگهبان مسئول تایید و رد صلاحیت 680 کاندیدای امیدوار ریاست جمهوری از جمله مشایی است.

احمدی نژاد که قانون اساسی او را از کاندیداتوری مجدد منع کرده برای موفقیت مشایی در انتخابات بسیار فشار آورده است.

این دو رابطه سیاسی نزدیکی دارند که با ازدواج فرزندانشان بایکدیگر مستحکم تر شده است.

با این حال، درگیری و تنش مدوام احمدی نژاد با روحانیون و اصولگرایان به نفع مشایی تمام نشده و بدون شک در انتقاد و شکایت شورای نگهبان از احمدی نژاد نقش داشته است.

افزودن نظر جدید