20 ایراد اقتصادی دولت نهم و دهم

بی توجهی به اسناد بالادستی و قوانین مادر، نرخ بالای بیکاری در دولت های نهم و دهم، جهش مطالبات معوق بانکی، رشد بالای نقدینگی، کاهش شدید قدرت خرید پول ملی، افزایش شدید واردات و شدت منفی شدن تراز تجاری بدون نفت، استفاده بی رویه از حساب ذخیره ارزی، اتخاذ سیاست های ضد تولیدی و منافع ملی از سیاست های اشتباه این دولت بود.

به گزارش امید در مناظره شب گذشته برنامه پایش که به موضوع بررسی عملکرد اقتصادی دولت اختصاص داشت جعفر قادری اقتصاددان و نماینده مجلس 20 مورد از ایرادات اقتصادی دولت های نهم و دهم را برشمرد.

قادری این سیاست های غلط و ایرادات را اینگونه برشمرد: بی توجهی به اسناد بالادستی و قوانین مادر، نرخ بالای بیکاری در دولت های نهم و دهم، جهش مطالبات معوق بانکی، رشد بالای نقدینگی، کاهش شدید قدرت خرید پول ملی، افزایش شدید واردات و شدت منفی شدن تراز تجاری بدون نفت، استفاده بی رویه از حساب ذخیره ارزی، اتخاذ سیاست های ضد تولیدی و منافع ملی از سیاست های اشتباه این دولت بود.

وی در ادامه با برشماری دیگر سیاست ها و ایرادات این دولت گفت: تاکید بر اشتغال زایی از طریق ارائه تسهیلات، ضعف نظارت پولی، ناسازگاری سیاست های اقتصادی، جهت گیری های سیاست خارجی، نداشتن الگوی روشن در اقتصاد، بی ثباتی در مدیریت ها و وخامت محیط کسب و کار، عدم استفاده از ظرفیت نخبگان، رویه شدن مکرر قانون گریزی، کاهش شفافیت و عدم ارائه آمار و اطلاعات، نداشتن تعامل با قوا، عدم استفاده از ظرفیت های توسعه ای و نهاد های عمومی غیر دولتی، شروع بی رویه طرح های عمرانی و بی توجهی به بخش های تولیدی از دیگر ایرادات اقتصادی دولت های نهم و دهم است.

میرتاج الدینی دیگر میهمان این برنامه و مدافع سیاست های اقتصادی دولت در واکنش به این سخنان قادری گفت: من اعتقاد دارم که این ها ایراد نیست و اگر این مواردی که آقای قادری برشمردند ایراد باشد عامل آن مجلس است نه دولت. معاون رئیس جمهور افزود: مثلا تغییرات مکرر قانون هدفمندی یارانه ها در یکی دو سال اخیر بر عهده مجلس بوده و دولت مقصر نیست.

افزودن نظر جدید