گفت‌وگوي ملي يا سياسي

عبدالله ناصري در اعتماد نوشت: گفت‌وگوي ملي همانطور كه از نام آن مشخص است، گفت‌وگويي ميان تمام آحاد حاكميت، جامعه مدني و تشكل‌هاي سياسي است. گفت‌وگوي ملي در انحصار يك جريان سياسي در كشور نيست.

گفت‌وگوي ملي همانطور كه از نام آن مشخص است، گفت‌وگويي ميان تمام آحاد حاكميت، جامعه مدني و تشكل‌هاي سياسي است. گفت‌وگوي ملي در انحصار يك جريان سياسي در كشور نيست. امروز منظور از گفت‌وگوي ملي، گفت‌وگويي فراجناحي و فراتر از موضوعات سياسي مطرح در كشور است. محل آغاز اين گفت‌وگو‌ها مي‌تواند گفت‌وگو ميان دو جريان سياسي موجود در كشور باشد اما زماني كه موضوع گفت‌وگوي ملي مطرح مي‌شود، ‌يعني همه بايد در اين گفت‌وگو‌ها حاضر شوند. در چنين شرايطي گفت‌وگو ميان جامعه مدني و حاكميت شكل خواهد گرفت. اينكه اين روزها موضوع اين گفت‌وگو بيشتر پيرامون دو جريان سياسي كشور مطرح شده است، به دليل آمادگي اين دو جريان براي صحبت پيرامون موضوعات مختلف است اما اين مباحث بايد ميان تمامي جريانات سياسي، تشكل‌ها و حوزه‌هاي مدني شكل گيرد در غير اين صورت اگر قرار باشد فقط در حد گفت‌وگوي سياسي ميان احزاب باشد، دستاورد آن تشريفاتي خواهد بود. بايد فضايي فراگير در جامعه شكل بگيرد تا جايي كه افراد صاحب نظر، نخبه، كنشگر و غير وابسته به تشكل‌هاي سياسي بتوانند در اين گفت‌وگو‌ها حاضر شوند. اكثريت جريان اصولگرا كه وضعيت خطير كشور در دوران پسا احمدي‌نژاد را حس كرد، اصلاح‌طلبان را به رسميت شناخته و حتي در مواقعي با اين جريان ائتلاف مي‌كند و در انتخابات‌ها به كانديداي مورد نظر جريان اصلاحات راي نيز مي‌دهند. اين نشانه‌ها حاكي از آن است كه اين جريان خواهان گفت‌وگو با اصلاح‌طلبان است اما نكته‌اي وجود دارد آن است كه جريان اصولگرا به نشانه‌ها، چهره‌هاي تاثيرگذار خود و همچنين پيكان‌هاي نهاد‌هاي اصلي حاكميت نگاه مي‌كند و به همين دليل تمايل زيادي براي گفت‌وگوي ملي ندارد.

اگر بخواهيم اين واقعيت را به صورت شفاف اعلام كنيم بايد بگوييم بخشي از نهاد‌هاي حاكميتي تاثيرگذار كه بيشتر طرفدار جريان اصولگرايي و مخالف اصلاح‌طلبي هستند؛ علاقه‌مند به ترويج انديشه و گفت‌وگو نيستند و به همين دليل اصولگرايان معتدل و صاحب شناسنامه ملاحظات خاص خود را دارند اما اين مهم به آن معنا نيست كه اين افراد قلبا راضي به گفت‌وگوي ملي نباشند اما تاكيد مي‌كنم كه ساختار جريان اصولگرايي به گونه‌اي است كه اصولگرايان نمي‌توانند بدون هماهنگي با نهاد‌هايي كه در بالا به آن اشاره شد و بعضا مخالف گفت‌وگوي ملي هستند، حركتي از خود نشان دهند به همين دليل نمي‌توانند در اين موضوع پيشقدم شوند لذا معتقد به اين نيستم كه جريان اصولگرايي قلبا مخالف گفت‌وگوي ملي باشد.

افزودن نظر جدید