گزارش عارف،نقطه عطف جلسه مجمع روحانیون

عليرضا رحيمي: مجمع روحانيون مبارز به عنوان يكي از مجموعه‌هايي كه در جريان اصلاحات مرجعيت داشته و تلاش‌هايي ارزنده براي انسجام و فعاليت هرچه قدرتمندتر و ...

اثربخش‌تر اين جريان سياسي در بزنگاه‌هاي انتخاباتي و غيرانتخاباتي داشته، به اين دليل، نقشي كليدي و راهبردي دارد. از ديگرسو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان برآيند چهره‌ها و تشكل‌هاي فعال در زيرمجموعه جريان اصلاحات و احزاب و گروه‌هايي كه تلاش كردند در سال 94 از آراي مردم در مجلس شوراي اسلامي نمايندگي كنند، در اين جلسه حضور يافت. بنابراين توجه به جايگاه مجمع روحانيون مبارز و فراكسيون اميد ايجاب مي‌كرد كه جلسه‌اي مشترك ميان اين دو نهاد برگزار شود. هرچند انتظار مي‌رفت كه اين جلسه بسيار زودتر از اين برگزار شود اما از جهت ارايه گزارش عملكرد فراكسيون اميد به مجمع و يافتن راه‌حل‌هاي مشترك اين جلسه برگزار شد و اعضاي شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز و همچنين اعضاي هيات‌رييسه و برخي ديگر از اعضاي فراكسيون اميد نيز با حضور در اين نشست، به بيان ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند. همچنين گزارش مبسوط آقاي عارف از عملكرد سه‌ساله فراكسيون اميد بسيار مورد توجه اعضاي مجمع روحانيون مبارز قرار گرفت و نقطه‌عطفي در اين نشست بود. به‌نحوي كه شاهد استقبال اعضاي مجمع روحانيون مبارز از گزارش اين عملكرد بوديم. همچنين آقاي خاتمي نيز اظهاراتي حائز اهميت داشتند و آن‌، اينكه ما علاوه بر اهميت فراكسيون اميد در مركز قانونگذاري، بايد بر اهميت، نقش و جايگاه نهاد مجلس نيز توجه داشته باشيم و بايد رويكردمان بازگرداندن مجلس به جايگاه واقعي خود باشد. مجلس تنها مركز قانونگذاري در كشور است و چنان‌كه در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است، قانونگذاري بايد زيرنظر مجلس شوراي اسلامي و با حضور نمايندگان ملت انجام شود. بحث ديگر اينكه همگي بايد به آنچه مجلس بايد در راس امور باشد، توجه داشته باشيم و همگي در اين مسير گام برداشته و تمام تلاش‌مان را براي افزايش تاثيرگذاري مجلس به‌كار ببنديم. به هر تفسير، مجموعه اعضاي شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز پس از ارايه گزارش عملكرد فراكسيون اميد، ضمن ابراز رضايت‌مندي، تاكيد كردند كه آنچه به ‌تفصيل ارايه شد، نسبت به آنچه در رسانه‌ها بازتاب داشت، متفاوت بوده و اين، نشان مي‌دهد كه برخي جريان‌ها به‌نحوي سعي دارند كه عملكرد فراكسيون اميد را تحت‌الشعاع قرار دهند. بر اين اساس، يكي ديگر از نتايج اين نشست آن بود كه ظاهرا حلقه مفقوده در عملكرد فراكسيون ضعف رسانه‌اي بوده و لازم است اين مشكلات برطرف شود.

منبع: اعتماد

 

افزودن نظر جدید