گزارشی از فسادهای دولت پیشین در اصفهان

سایت بوی باران نوشت: در پی خبر دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان مبنی بر وقوع فسادهای گسترده و حیف و میل میلیاردی بودجه فرهنگی توسط برخی از مدیران و کارمندان استانداری اصفهان در دولت احمدی نژاد، اخبار تکمیلی حاکی از آن است که یکی از مدیران وقت استانداری اصفهان نسبت به اخذ عوارض غیرقانونی و حیف و میل آن در اداره اتباع خارجی استانداری اقدام کرده بود، هم اکنون در یکی از ادارات کل استانداری اصفهان به کار اشتغال دارد و علی رغم اعتراض بسیاری از کارمندان استانداری، هنوز از سمت خود برکنار نشده است.

شایان ذکر است که رسیدگی به پرونده این باند فساد در دولت احمدی نژاد به علت اعمال فشار مدیران عالی استانداری در دولت دهم به حال تعلیق در آمده بود.

همچنین در پرونده فساد دیگری، یکی از مدیران ارشد استانداری در دولت پیشین که با همدستی یکی دیگر از مقامات بلند پایه استانداری به حیف و میل ۸ میلیاردی بودجه فرهنگی استان متهم شده و پس از آن به  عنوان یکی از مدیران کل فرهنگی استان منصوب شده بود، اخیراً با حمایت همه جانبه یک نماینده مجلس اصفهان و با وجود اعتراض گسترده چهره های فرهنگی و هنری و ناخرسندی فعالان ستاد انتخاباتی دکتر روحانی و نیروهای تحول خواه استان، توسط وزیر دولت روحانی در سمت خودابقا شده است!

اخبار رسیده همچنین از یک فقره حیف و میل و اتلاف میلیاردی بیت المال و بودجه دولتی در حوزه فناوری اطلاعات استانداری اصفهان حکایت دارد. این فرد در دولت احمدی نژاد و با معدل ۱۱ به عنوان نخبه علمی و بدون طی تشریفات قانونی به استخدام دولت در آمده بود!
 

افزودن نظر جدید