گروگان‌های افغان در جیرفت گروگانگیران را کشتند

همشهری نوشت: چند روز پيش 3مرد جوان در روستاي كراي از توابع شهرستان جيرفت تصميم گرفتند براي رسيدن به پول دست به گروگانگيري اتباع افغاني بزنند. نقشه‌اي كه آنها در سر داشتند، كاملا حساب‌ شده بود. آنها بايد مهاجراني را كه غيرقانوني وارد ايران شده بودند ربوده و براي آزادي‌شان از خانواده‌هايشان اخاذي مي‌‌كردند. مردان جوان پس از ربودن 5تبعه افغاني آنها را به خانه‌اي منتقل و مجبورشان كردند كه در تماس با خانواده‌هايشان، درخواست پول كنند.

مبلغي كه آدم‌ربايان براي اخاذي گروگان‌ها درنظر داشتند 30ميليون تومان براي هر گروگان بود. آنها با شكنجه‌ گروگان‌ها، خانواده‌هايشان را تهديد مي‌كردند كه اگر تن به خواسته‌شان ندهند آنها را خواهند كشت و اين در حالي بود كه خانواده گروگان‌ها به پرداخت 8ميليون تومان براي آزادي هر گروگان راضي شده بودند.مدتي از ماجراي گروگانگيري گذشته بود تا اينكه شنبه گذشته اتفاق مرگباري رخ داد.


گروگان‌ها كه دست و پا بسته در داخل خانه زنداني بودند توانستند دور از چشم گروگانگيران، دست و پايشان را باز كنند. زماني كه گروگانگيران وارد خانه شدند تا به آنها سر بزنند، هر 5مرد افغاني به آنها حمله كردند و گروگانگيران را به باد كتك گرفتند. اين درگيري هولناك منجر به مرگ 2گروگانگير و مجروح شدن شديد سومين عضو باند شد و گروگان‌ها پس از آن از خانه فرار كردند تا خودشان را نجات دهند.

همدستان گروگانگيران وقتي از ماجرا باخبر شدند، جست‌وجو براي به دام انداختن گروگان‌ها را شروع كردند. از سوي ديگر ماجرا به پليس نيز گزارش شد و تيم‌‌هاي عملياتي زيرنظر مجيد رستمي، دادستان عمومي و انقلاب جيرفت وارد عمل شدند.جست‌وجوها ادامه داشت تا اينكه ساعاتي بعد جسد بي‌جان يكي از گروگان‌هاي فراري در حوالي روستا پيدا شد.

دادستان جيرفت  گفت: هر چند در ابتدا به‌نظر مي‌رسيد كه گروگان افغاني هنگام فرار و در جريان درگيري با همدستان گروگانگيران جانش را از دست داده اما در ادامه معلوم شد كه وي به‌دليل جراحات ناشي از شكنجه‌هايي كه در اين مدت از سوي گروگانگيران ديده بود، جان باخته است. مجيد رستمي ادامه داد: در ادامه جست‌وجوها مأموران توانستند 2نفر از گروگان‌هاي فراري را دستگير كنند كه آنها پس از انتقال به بيمارستان تحت درمان قرار گرفتند و به محض مرخص شدن، تحت بازجويي قرار خواهند گرفت.

افزودن نظر جدید