گاف کیهان در مچ‌گیری اسکار

روزنامه کیهان امروز در مطلبی که صفحه نخست با عنوان "فروشنده چه فروخت تا اسکار بگیرد؟" فیلم فروشنده و نحوه دریافت اسکار را زیر سوال برد.

 

به گزارش امیدنامه به نقل از فرارو، این روزنامه بسیار موشکافانه به پشت پرده مراسم اسکار پرداخته و در این خصوص داد سخن داده است در حالی حتی نمی‌دانسته مراسم پر سر و صدای روز گذشته، چندمین دوره اسکار بوده است.

کیهان تلاش کرده جزئیاتی از دست‌های پنهانی ارائه دهد که باعث شده فیلم فروشنده اسکار بگیرد. در حالی که در طول یادداشت (بیش از یک بار) از هشتاد و هشتمین دوره مراسم اسکار یاد شده؛ حال آنکه مراسم اسکار 2017 هشتاد و نهمین دوره بود. اینکه اسکار امسال هشتاد و نهم بود نه هشتاد و هشتم را احتمالاً آن‌هایی می‌دانند که خبر از مافیای پنهان اسکار ندارند.

 

گاف کیهان در مچ‌گیری اسکار

 

افزودن نظر جدید