کناره گیری نوری مالکی از قدرت

نوری مالکی در سخنرانی گفت که تلاش برای نخست وزیری در دوره سوم را متوقف و از نخست وزیری حیدر العبادی حمایت می کند.

به گزارش امید،‌ تمامی اعضای فراکسیون "دولت قانون" از جمله حیدر العبادی نخست وزیر جدید در این سخنرانی عمومی در کنار نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق ایستاده بودند. این سخنرانی به طور مستقیم از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد و نشان داد مالکی از موضع خود درباره ادامه نخست وزیری اش عقب نشینی کرد.

قبل از این نوری مالکی اصرار داشت نخست وزیری دوره بعد نیز حق وی است و فواد معصوم رئیس جمهور عراق نیز موظف بود او را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کند.

او پیش از این ضمن نامعتبر خواندن نخست وزیری حیدر العبادی گفته بود علیه این اقدام به دادگاه شکایت می کند و تنها پس از صدور حکم دادگاه،‌ از قدرت کناره گیری خواهد کرد.

با این حال رئیس جمهور عراق چندی قبل حیدر العبادی را به عنوان نخست وزیر جدید مسؤول تشکیل کابینه کرد.

معرفی العبادی با استقبال گسترده طرف های داخلی و خارجی عراق روبه رو شد.

گفته می شود موضع گیری آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه در نجف و اعلام حمایت وی از نخست وزیری حیدر العبادی در موفقیت تلاش ها برای اقناع نوری مالکی به کناره گیری از قدرت نقش مهمی داشت.

نوری مالکی دو دوره و به مدت 8 سال نخست وزیری عراق را برعهده داشت اما سایر گروه های سیاسی عراقی با ادامه نخست وزیری وی به شدت مخالفت کردند.

افزودن نظر جدید