کناره‌گیری ملک عبدالله از قدرت طی ساعات آتی

یک رسانه مصری از جانشین پادشاه عربستان و کناره گیری ملک عبدالله از قدرت طی ساعات آینده خبر داد.

به گزارش امید،شبکه النهار مصر از کناره گیری ملک عبدالله طی ساعات آینده خبر داد و بیان کرد: سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد خواهد شد.

این در حالی مطرح می شود که وضع جسمانی ملک عبدالله در هاله ای از ابهام قرار دارد و وی بیهوش بر روی تخت افتاده است و خالد التویجری رئیس دربار پادشاهی عربستان نمی تواند کاری انجام دهد و احکامی به نام وی صادر کند.

افزودن نظر جدید