کشف یک عتیقه با اشعار حافظ در مسکو

جام برنزی با اشعار حافظ شیرازی متعلق به قرن شانزدهم میلادی در کاوش های زیرزمینی در مسکو کشف شد.

به گزارش امیدنامه به نقل از ایرنا، شهرداری مسکو روز سه شنبه اعلام کرد: قطعات جام برنزی مزین به اشعار حافظ شاعر مشهور ایرانی در کاوش های میدان «بیرژاوی پلوشاد» (نزدیکی میدان سرخ) یافت شد.

 

 

 

در گزارش آمده است: کارشناسان دو ماه برای ترجمه و معنی اشعار روی جام از زبان فارسی به روسی که ماجرای یک بزم عاشقانه و عارفانه را شرح می داد، زمان صرف کردند.

 

این جام در جریان کاوش ها در چارچوب برنامه «خیابان من» کشف شد.

  

در گزارش شهرداری مسکو، سروده حافظ بر روی جام برنزی اینگونه آمده است:

 

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان

کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید