کری: ایران، اسد را مجبور به حضور در مذاکرات کند

جان کری وزیر خارجه امریکا گفت: ایالات متحده برنامه موشکی خود در اروپا را با وجود بهبود روابط با ایران ادامه می دهد.

به گزارش امید به نقل از انتخاب، امریکا تا سال 2018 سیستم های درگیر موشکی در شمال لهستان نصب خواهند کرد که سه سال بعد از عملیاتی شدن سایتی دیگر در رومانی است.

وزیر خارجه امریکا گفت: مذاکرات با ایران برنامه امریکا در اروپا را دچار تغییر نمی کند.

کری افزود: هیچ توافقی با ایران صورت نگرفته، هیچ چیز تغییر نکرده و برنامه های برای سیستم دفاع موشکی به کار خود ادامه می دهد.

وی اضافه کرد: ما به دنبال راه اندازی فاز بعدی تا سال 2018 هستیم.

کری در پایان خواستار آن شد که «روس ها و ایرانی ها و دیگرانی که از رژیم سوریه حمایت میکنند اسد را مجبور به حضور در مذاکرات با هدف  معرفی دولت انتقالی کنند»

افزودن نظر جدید