کاسبی میلیونی با دربی!

کاریکاتور - «درآمد 41 میلیونی کمیته انضباطی از خاطیان دربی 84» سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است.

 

افزودن نظر جدید