کاریکاتور/ پاسخ دندان شکن دانش آموزی که تنبیه شد!

نعیم تدین در روزنامه شهروند، این کارتون را منتشر کرد.

 

افزودن نظر جدید