(کاریکاتور) پارو زدن قالیباف در شهر آفتاب!

باران، شهر آفتاب 4 هزار میلیاردی را بهم ریخت!
 
 
(کاریکاتور) پارو زدن قالیباف در شهر آفتاب!

 

افزودن نظر جدید