کاریکاتور/ وعده‌های جدید احمدی‌نژاد رسید!

ابوالفضل رحیمی این کارتون را با عنوان «آغاز وعده های سفید!» در روزنامه قانون منتشر کرده است.

 

 

(کاریکاتور) وعده‌های جدید احمدی‌نژاد رسید! 

 

افزودن نظر جدید