کاریکاتور/ عاقبت نصب ماهواره!

در حاشیه اعلام شدن بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهواره!

مهدی عزیزی. شهروند

افزودن نظر جدید