کاریکاتور / برابریِ دیۀ زن و مرد

برابر شدن دیه زن و مرد در تصادفات، سوژه کاریکاتور تازه نعیم تد‌ین شده است.

روزنامه شهروند طرح زیر را در شماره امروز خود منتشر کرد.

 

 

 

افزودن نظر جدید