کاریکاتور/ بازگشت احمدی نژاد!

طرفد‌اران احمد‌ی‌نژاد‌ نیز برای انتخابات مجلس لیست د‌اد‌ند‌.

 

کاریکاتور/ بازگشت احمدی نژاد!

منبع: قانون

افزودن نظر جدید