کاریکاتور/ اشتباهات جواد خیابانی!

 

 در حاشیه اشتباهات قابل تامل جواد خیابانی در بازی استقلال- صبا.
 

 

محمدرضا میر شاه ولد. خبر ورزشی

افزودن نظر جدید