کارتون / نمک بزن روشن شی!

معاون وزیر بهداشت گفته است که نمک بیشتر از هروئین قربانی می‌گیرد.

به گزارش امیدنامه، فیروزه مظفری این مطلب را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

افزودن نظر جدید