کارتون / حقوق و پاداش های چند ده میلیونی

ضميمه روزانه كارتون و كاريكاتور نيش خط روزنامه «قانون» در كاريكاتوري از محسن ظریفیان، به موضوع حقوق و پاداش های کلان مدیران بیمه مرکزی پرداخته است.

 

 

افزودن نظر جدید