چه کسی از ناامید کردن مردم سود می برد؟

علیرضا خامسیان-انتخاب تیتری از مصاحبه دکتر شکوری راد با روزنامه همشهری با عنوان "چرا مردم از اصلاح طلبان ناامید شده اند؟" نگارنده را به عنوان یک روزنامه نگار بر آن داشت تا نقدی نسبت به انتخاب این تیتر بنویسم.

در  هیچ جایی از پاسخ های دبیرکل حزب اتحاد ملت به پرسشهای خبرنگار عنوان نشده مردم از اصلاح طلبان ناامید شده اند اگرچه خبرنگار محترم تلاش داشت این گزاره را در قالب سوال مطرح کند. اما آیا روزنامه همشهری نظرسنجی علمی از میزان رضایت مندی مردم از جریان های سیاسی انجام داده است که بر اساس آن مشخص شود مردم از اصلاح طلبان ناراضی هستند؟آیا تیتر انتخابی برآیند نظر افکار عممی است؟ گفتمان حاکم یکی از دستاوردهای آن تغییر مدیریت شهری است و طبق نظرسنجی های انجام شده میزان رضایت مندی شهروندان از دوره جدید مدیریت شهری رشد داشته است به تعبیر دیگر مردم از این تغییر رویکرد که اصلاح طلبان در آن دخیل بودند رضایت نسبی دارند آیا روزنامه همشهری این دستاورد را به حساب جریان سیاسی دیگری می گذارد؟ اصلاح طلبان قاعدتا باید پاسخگوی عملکرد در حوزه های مختلف باشند اما ناکارامدی بخشهایی از مدیریت اجرایی و حتی بخشهای غیر انتخابی حاکمیت که اتفاقا در نارصایتی مردم موثر هستند قاعدتا نباید به پای اصلاح طلبان نوشته شود. نقد درون گفتمانی به اعتقاد نگارنده به هیچ وجه به این معنا نیست که بدون در نظر گرفتن محدودیت هایی که یک گفتمان سیاسی با آن رو رو است عملکرد ان گفتمان را مورد ارزیابی قرار داد.
اصلاح طلبان در شرایط متفاوتی از اصولگرایان به سر می برند. مضیقه های انتخاباتی در سال های اخیر كه نمود بارز آن در مساله بررسی صلاحیت ها نمودار است، آنان را به تلاش برای استفاده از حداقل روزنه های تاثیرگذاری بر قدرت سیاسی واداشته است.
جامعه كنونی به این درك و بلوغ رسیده كه افول اقبال به یك جریان سیاسی یا آرای منفی آن و بهره گیری رقبا از این اوضاع، لزوما پاسخگو و برآورده كننده نیازهای كشور و حلال مشكلات نیست. امروز پس از گذشت چند دهه از رقابت های سیاسی در قالب اصولگرا و اصلاح طلب كه پیش تر تحت عنوان دیگر جریان داشت، كارنامه عمل مشخصی از این جریان ها برای ارزیابی عملكردشان نزد مردم وجود دارد؛ كارنامه ای كه مبنای قضاوت و تصمیم گیری مردم قرار خواهد گرفت.
همان زمان که فراکسیون امید در مجلس دهم اعلام موجودیت کرد برخی رسانه ها اعم از اصلاح طلب و اصولگرا شروع به تخریب این فراکسیون کردند و مدعی ناکارآمدی آن شدند اما مردم در انتخابات شوراها که کاندیداهای اصلاح طلب آن به واسطه نقش آفرینی اعضای فراکسیون امید تایید صلاحیت شدند مشارکت چشم گیری داشتند و در اکثر شهرا به این گفتمان رای دادند که نتیجه آن تغییر مدیریت شهری شد.
به نظر می رسد رسانه ای که خود در قالب گفتمان حاکم و براساس تغییر مدیریت شهری نوع کنشگری آن نیز تغییر کرد نباید در روش و منش خود به گونه ای عمل کند که از آن تعبیر خودزنی برداشت شود چه آنکه مطمئنا اینگونه خودزنی ها به بهانه نقد درون گفتمانی و بدون آن که افکارسنجی معتبری از نوع رویکرد مردم به گفتمان حاکم صورت گیرد مطمئنا نمی تواند فرجام خوشایندی برای فعالیت حرفه ای رسانه به ارمغان بیاورد و البته این گزاره به هیچ وجه نافی استقلال رسانه نیست.
شکی نیست که اصلاح طلبان این روزها بیش از هرچیز به ضرورت پالایش درون گفتمانی و تقویت بنیان های فكری جریان متبوع خود واقف شده اند و در این بین رسانه های نزدیک به این گفتمان می توانند در این مهم بسیار تاثیرگذار باشند.

+همشهری

افزودن نظر جدید