چند فریم از متن و حاشیه رای دادن محمدرضا عارف در حسینیه جماران

عکس از:امیر گلی پور

افزودن نظر جدید