چند فرم از سخنرانی عارف در موسسه امام موسی صدر

دکتر محمدرضا عارف همزمان با سالگرد ربایش امام موسی صدر در موسسه امام موسی حضور پیدا کرد و به سخنرانی پرداخت.

افزودن نظر جدید