چرا اصلاح طلبان در بروجرد شکست خوردند

بروجرد تنها حوزه انتخابیه در مرحله دوم انتخابات مجلس بود که اصلاح طلبان و حامیان دولت در آن برخلاف نتیجه سراسری و نهایی، بطور کامل شکست خوردند. تنها نامزد مورد حمایت لیست امید در این شهر رای نیاورد و هردو کرسی نمایندگی مجلس برای این شهر به اصول گرایان رسید که یکی از آنها سابقاً از مدیران جوان دوره احمدی نژاد بود.
چرا اصلاح طلبان در بروجرد شکست خوردند

حبیب الله معظمی*

این نوشته از این جهت به قلم آمد تا تجربه یک حوزه جغرافیایی کوچک برای سطح ملی و روند مردم سالای که فرآیندی مدت دار و صبرطلب است، بکار آید.
درمرحله اول انتخابات مجلس در بروجرد و در همان مرحله ثبت نام ها حدود 10 نفر داوطلب اصلاح طلب- از اصلاح طلب تندرو تا معتدل- و افراداعتدال گرا و بطورکلی طیف حامیان دولت، در این شهرستان تحت تاثیر ردصلاحیت های فله ای کشوری، رد صلاحیت شدند.
لاجرم حامیان دولت در مرحله اول انتخابات در این شهر از دو نامزد اصولگرا و در مرحله دوم از یک نامزد اصول گرای دیگر حمایت کردند که در هر دو مرحله، این سه تن رای نیاوردند و حامیان دولت(اصلاح طلبان و اعتدال گرایان) شکست خوردند.
برای این شکست دلایل زیر را می توان تصور کرد:
1- ضعف آرمان و سطحی و کم عمق بودن حرکت و رویکرد اصلاح طلبان در این شهر بخصوص در رفتار برخی راهبران آن.
برخی اصلاح طلبان این شهر از اصالت چندانی برخوردار نیستند بطوری که بیشتر به دنبال منافع غیرعمومی و غیر جبهه حامیان دولت و دور از آینده نگری خود، هستند.در مرحله دوم انتخابات بروجرد که چهار نامزد اصول گرا حضور داشتند، همه این چهار نامزد از نه تنها حمایت گروهی از اصلاح طلبان این شهر برخوردار بودند بلکه این اصلاح طلبان برای اصول گرایان فعالیت و سخنرانی هم می کردند و عملاً در برابر یکدیگر صف آرایی کرده بودند و چنان غرق این مسیر شده بودند که اصلاح طلبان گاهی فاصله خود را با اصول گرایان فراموش می کردند و برای نامزدان اصول گرایان مورد حمایت خود چنان شان و شوکتی قائل می شدند که گویی نامزد مطلوب آنها از آغاز انتخابات همو بوده است. حاصل این فضا؛ خلق صحنه مضحکی از ادعایاصلاح طلبی بود.
2- ضعف منش متین،آرام ، مدبرانه و هوشمندانه در جریان حامیان دولت که برایجلب آرای عمومی مورد نیاز است.
3-تک روی ، وحدت گریزی و عدم تمکین به تصمیم جمعی و نهایی لیست امید. به طوری که مثلا نمایندگی یکی از احزاب نزدیکب ه دولت در این شهر در بیان های عمومی و رسمی خود از نامزدی در مرحله دوم حمایت کرد که همان نامزد موردتایید لیست امید نبود. 

افکار عمومی هنگامی که چنین اغتشاش و تک رویی را درون جبهه حامیان دولت می بیند چگونه می توان از او توقع داشت که به لیست امید تمکین کند، به آن اقبال نشان دهد و رای دیگر نداشته باشد.
4-رای دهندگان بروجردی طی 15 سال اخیر نشان داده اند که چندان تمایلی به رای سیاسی ندارند. حتی کسانی هم که تحت عنوان اصول گرایی از این شهر به مجلس راه یافته اند بیشتر تحت تاثیر رای مذهبی، ولایی، قومی و بومی بوده است. گروهی از طبقه متوسط اهل فرهنگ و سیاست با درصد تاثیر گذار این شهر، اساساً در انتخابات شرکت نمی کنند و یا بندرت آن هم در انتخابات ملی مشارکت دارند. میانگین مشارکت در انتخابات بروجرد طی 15 سال اخیر یکی از پایین ترها در ایران و در حدود 50درصد بوده است.
جریان اصلاح طلبی در بروجرد از انتخابات هفتم تاکنون مدام در انتخابات مجلس از اصول گرایی شکست خورده است که خود این زمینه تاکیدی بر لزوم برطرف شدن آسیب های یادشده است.
این نوشتۀ خود انتقاد، به منزله نفی جریان عمومیِ با صداقت و پرتلاش اصلاح طلبی و حامیان دولت در این شهر نیست که زخم ها خورده و استقامت ها پیشه کرده بلکه تلنگریست به برخی راهبران مدعی!    
*پژوهشگر و مدرس دانشگاه

افزودن نظر جدید