چرايي سکوت معني‌دار صدا‌وسيما

مردم سالاری نوشت:لوگيري از سخنراني يادگار امام(ره) در مراسم سالگرد ارتحال امام‌خميني سال 89 آغازي دوباره از اقدامات متحجريني بود که از سال‌هاي آغاز نهضت روح‌الله کبير قرابتي با آرمان‌هاي امام‌خميني نداشتند. متاسفانه همين گروه شکست خورده دلواپس با سابقه طولاني در دشمني با مکتب بنيانگذار انقلاب اسلامي ‌با ريشه دواندن در برخي از نهادهاي انقلابي تيشه به ريشه آرمان‌هاي امام‌خميني مي‌زنند. پر‌‌واضح است دشمني گروهاي تندرو با بيت امام بخصوص سيد‌حسن خميني چند دليل بارز دارد: 1- محبوبيت علامه سيد‌حسن خميني در ميان طلاب و علماي حوزه‌هاي علميه 2- محبوبيت و مقبوليت يادگار امام(ره) در ميان آحاد ملت 3- شخصيت کاريزماتيک ايشان‌.
حال چرا دلواپسان از بيت امام مي‌ترسند؟ واضح و مبرهن است وقتي يادگار امام بيشتر از آنکه «يادگار امام» باشد، «تجلي امام براي نسل جديد» است مهر او را در دل مردم ريشه انداخته است. از آنجايي که اين گروه قليل مثل هميشه جايگاهي در ميان مردم نداشته و درافکار افراطي و بنيادگرايانه خود غرق هستند، دست به هر کاري مي‌زنند. بي‌گمان خط سير صدا‌و‌سيما در سال‌هاي اخير از خواست و اراده مردم دورتر و دورتر شده و بيت شريف و معظم امام را به تيغ حذف خود سپرده است. دغدغه نگارنده مختص نفوذ دشمنان بيت امام(ره) در رسانه به ظاهر ملي است وقصور صداوسيما در پخش زنده همايش «بانوي انقلاب» و سفر سيد حسن خميني به گرگان حتي در شبکه استاني! امري مشهود است و در جهت دفاع از آرمان‌هاي انقلاب و خواست مردمي‌ بايد کميسيون‌هاي مسوول نظارتي در مجلس خبرگان به اين موضوع رسيدگي کنند.


جالب اين است دو واقعه سفر يادگار امام به گرگان و استقبال باشکوه مردم از ايشان با تجمع عده قليلي دلواپس در مشهد در يک روز صورت گرفت.در يک سو خيل عظيمي ‌از مردم به استقبال سيدحسن خميني رفته و از سوي ديگر عده‌اي دلواپس با قصد تضعيف تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي، قرار داشتند.در اين بين صداوسيما با اقدامي‌جناحي تجمع چند صد نفري مشهد را با پوشش خبري و پخش تصاوير متنوع آنچنان بزرگ جلوه مي‌دهند که انگار تصور مي‌کنند با سانسور خبر استقبال پرشور مردم گرگان مي‌توانند جايگاه فرزندان امام(ره) را در دل‌هاي مردم تضعيف کنند اما غافل از اين موضوع، سيد‌حسن خميني به هر شهري از ايران اسلامي‌سفر کند با سيل عظيمي‌از مردم روبرو خواهد شد و انگار مسئولان صدا‌و‌سيما به اين موضوع واقف نيستند همچين اقدامات جناحي آنها نه تنها بر جايگاه بيت معظم امام خدشه‌اي وارد نمي‌کند، بلکه پيوند مردم با بيت امام‌خميني(ره) را بيشتر مي‌کند.همانطور که استقبال کم‌نظير مردم گلستان از يادگار امام پيام عشق مردم به امام رامخابره کرد و اين نشانه بارزي از ارج و منزلت بيت معظم امام‌خميني در بين آحاد ملت ايران است.

حال اين سوال پيش مي‌آيد مسئولان اين رسانه تا کي اين اقدامات جناحي خود را ادامه خواهند داد؟ آيا مسئولان صدا‌وسيما سخنراني سيد‌حسن خميني در مراسم ارتحال حضرت امام(ره) در حرم مهر را نيز سانسور خواهند کرد؟! به نظر نگارنده مسئولان صداو‌سيما بايد به اين نکته توجه کنند در قبال علاقه مردم به بيت امام مسئول هستند و اين وظيفه را دارند که عشق و علاقه مردم به بيت امام را نه تنها براي مصرف داخلي بلکه در جهت نشان دادن عمق رابطه مردم و نظام جمهوري اسلامي‌ با توجه به علاقه و محبت وصف‌ناپذير مردم به يادگار امام(ره) پوشش خبري گسترده بدهند‌ و اين سکوت معني‌دار در قبال بيت معظم امام با وجود عشق مردم به امام‌خميني‌(ره) جايز نيست.

 

افزودن نظر جدید