پیشنهاد احداث دهکده سرمایه‌دارها از سوی استاندار کرمانشاه

استاندار کرمانشاه طی اظهارات عجیبی درخصوص ضرورت ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه، گفت: نباید انتظار داشت یک پول‌دار در کنار یک کارمند زندگی کند!

به گزارش امید، جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت: 

حجت‌الله دمیاد در جلسه بررسی وضعیت بافت فرسوده شهر کرمانشاه که با حضور معاون بنیاد مستضعفان کشور برگزار شد، افزود: باید دهکده‌ای برای متمولان و سرمایه‌داران شهر در نظر گرفته شود تا افراد متمکن در صورت درخواست یک خانه فراخ در آن جا داشته باشند و بنیاد مستضعفان در این مورد مطالعه کند و هزینه این کار را از خود افراد بگیرد تا برجستگان کرمانشاه از شهر فرار نکنند!
 

افزودن نظر جدید