پیشنهادی برای جابه‌جایی روزهای تعطیل

می‌شود به تعداد روزهای لازم برای تعطیلی کشور در ماه فروردین و قطع زنجیره انتقال ویروس، از روزهای تعطیل بقیه ماه‌های سال کاسته شود. یازده روز از ماه فروردین - با روزهای جمعه - تعطیل است. اگر تعطیلی بر قطع زنجیره انتقال ویروس مؤثر است، بیست روز دیگر آن که تعطیل شود، فروردین کلا تعطیل خواهد شد.

به گزارش امیدنامه، محمد فاضلی، عضو هیلت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی در کانال تلگرامی «دغدغه ایران» نوشت:

«تقویم امسال نشان می‌دهد در ماه‌های اردیبهشت تا پایان اسفند، هفده روز تعطیل رسمی و چهل و دو پنجشنبه غیر تعطیل وجود دارد. اگر تعطیل کردن روزهایی از ماه فروردین برای قطع زنجیره انتقال ویروس کار صحیحی است - که نظر بسیاری از متخصصان همین است - و در همان حال، تعطیل نکردن برای جلوگیری از زیان اقتصادی هم ضروری است، پیشنهاد زیر را می‌شود بررسی کرد.

می‌شود به تعداد روزهای لازم برای تعطیلی کشور در ماه فروردین و قطع زنجیره انتقال ویروس، از روزهای تعطیل بقیه ماه‌های سال کاسته شود. یازده روز از ماه فروردین - با روزهای جمعه - تعطیل است. اگر تعطیلی بر قطع زنجیره انتقال ویروس مؤثر است، بیست روز دیگر آن که تعطیل شود، فروردین کلا تعطیل خواهد شد.

می‌توان از میان هفده تعطیل رسمی و چهل‌ودو پنجشنبه، بیست روز را انتخاب و به روز کاری تبدیل کرد. انتخاب می‌تواند به گونه‌ای باشد که بیشترین اثر اقتصادی مثبت را بر جا بگذارد و برای مثال روزهای تعطیل میان هفته را برگزید که اثر نامناسبی بر نظم کاری هفته دارند. انتخاب روزها می‌تواند محلی نیز باشد و برای تهران و شهرستان‌ها با توجه به تفاوت شرایط کاری، متفاوت عمل کرد.

یادمان باشد که نماز جمعه و نمازهای جماعات مساجد تعطیل شده است، پس حتما می‌توان تعطیلی سنتی برخی روزهای سال را هم لغو کرد. اما همین کار هم نیازمند بررسی اثرات و انتخاب بهترین گزینه‌ها به علاوه رسیدن به اجماع با مردم است.»

افزودن نظر جدید