پزشکیان:بررسی وقایع قم به نتیجه نمی رسد؛بهتر است زحمت نکشید!

 مسعود پزشکیان به روزنامه اعتماد گفت:تندروها در هر جناح و جریانی وجود دارند. گاهی حتی می‌بینیم عده‌ای تندرو وارد تجمع یک جریان خاص سیاسی شده و در قالب تجمع آن گروه خاص سیاسی، اقدام به طرح شعارهای افراطی می‌کنند و ما نمی‌توانیم این شعارها را به همه آن افراد نسبت بدهیم.

*  گاهي مي‌بينيم در برخي راهپيمايي‌ها و تجمعات، عده‌اي برخاسته و قطعنامه مي‌خوانند و حرف‌هاي افراطي مي‌زنند و اين‌طور تصور مي‌شود كه اين قطعنامه حرف همه تجمع‌كنندگان بوده اما چنين نيست. متاسفانه عده‌اي سوار بر موج شده و حرف خود را به عنوان نظر عمومي مطرح مي‌كنند اما اين به معناي آن نيست كه همه مردم چنين حرفي مي‌زنند.

 *دقيقا در جريان وقایع اخیر قم نيستم. شما درباره موضوعي از بنده تحليل مي‌خواهيد كه از جزييات آن بي‌خبرم و علم غيب هم كه ندارم. (با خنده) شايد بهتر باشد از كساني كه علم غيب دارند، بپرسيد!

*چرا بايد مجلس اين موضوع(حوادث اخیر قم) را بررسي كند؟ بررسي‌ها به جايي نمي‌رسد و بهتر است زحمت نكشيد!

افزودن نظر جدید