پرداخت7000 میلیارد پاداش درسال90 توسط دولت احمدی‌نژاد

بر اساس تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 90 مشخص شد که حدود هفت هزار میلیارد ریال از بودجه کشور به افراد و مقام‌های خاص به صورت پاداش یا پرداخت های دیگر داده شده است.

به گزارش امید به نقل از تدبیر،عوض حیدرپور نماینده شهرضا در مجلس نهم می‌گوید که به محض دریافت اسامی این افراد از سوی دیوان محاسبات، مجلس آن را منتشر خواهد کرد.

آن گونه که در گزارش دیوان محاسبات آمده است « کلیه اعتبارات مندرج در بودجه باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند لیکن برخی اعتبارات که میزان آن نیز قابل توجه می باشد، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار دارد.»

عوض حیدرپورشهرضایی با بیان اینکه دیوان محاسبات گزارش مقایسه‌ای تفریغ بودجه سال 90 و 91 را هنوز به طور رسمی به مجلس نداده است، در گفت‌وگو با خبرنگار تدبیر اظهار کرد: «ما نمی‌دانیم مقامات و آن افراد خاصی که به آنان پاداش‌های میلیاردی تعلق گرفته است چه کسانی هستند. در واقع این موضوع نیز به این دلیل است که بخشی از اقداماتی که در دولت‌های نهم و به خصوص دهم صورت گرفت خارج از مقررات و قانون بوده است.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم  می‌گوید: «بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 90 چهار هزار و ششصد و نود و هفت میلیارد ریال و مطابق جدول شماره 17 حدود یک هزار و هشتصد و نود و یک میلیارد ریال از بودجه بیت‌المال به افراد و مقام‌های خاص از سوی دولت توزیع شده است.یعنی جمعه حدود 7000 میلیار ریال از بودجه شور در دولت گذشته در سال 1390 به عنوان پاداش پرداخت شده است.من تا انتها این موضوع را پی گیری می کنم.نمی شود که مردم با ده ها مشکل اقتصادی مواجهه باشند و برخی پاداش میلیاردی به جیب زده باشند.»

او با توضیح اینکه هنوز از شخصیت حقیقی و یا حقوقی این فراد اطلاعاتی نداریم بیان کرد: « دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس به این موضوع رسیدگی می‌کند. به طور قطع اگر دیوان محاسبات لیستی از اسامی افرادی که اموال بیت‌المال به آنان داده شده است را به مجلس بدهد، از نظر مجلس قابل انتشار است و مطمئن باشید این کار از سوی مجلس صورت می‌گیرد.»

حیدرپوردر گفت و گو با تدبیر تاکید دارد که « گزارش های دیوان محاسبات بر اساس قانون باید به اطلاع عموم مردم برسد. توزیع میلیاردها تومان از اموال بیت‌المال از سوی دولت نهم و دهم تنها بخش کوچکی از تخلف‌های آقای احمدی‌نژاد است. هر چه بررسی‌های دیوان محاسبات بیشتر می‌شود ابعاد وسیعتری از قانون‌گریزی‌های دولت قبل برایمان روشن می‌شود.»

او می‌گوید: «اینکه دیگر مسئولان دولت قبل منصبی ندارند دلیل بر مبرا بودن آنان از پاسخگویی به تخلفات نیست. اگر آقای احمدی‌نژاد دستوری داده و یا تخلفی انجام داده باشد قابل رسیدگی و ما آن را پیگیری می‌کنیم.»

به گفته حیدرپور «عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه، تخلف در هزینه‌ کرد بودجه سالیانه کشور و عدم تعهد دولت نهم و دهم مبنی بر واریز سهم سلامت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تنها بخشی از تخلف‌های دولت گذشته است.»

افزودن نظر جدید