پاسخ آیت‌الله شبیری زنجانی به استفتایی درباره امر به معروف و نهی از منکر

آیت الله العظمی شبیری زنجانی، از مراجع تقلید برجسته حوزه علمیه قم، برخوردهای قبیح و زشتی را که با هدف نهی از منکر انجام می شود، " منکر بزرگ" خوانده و خاطرنشان کردند: کاری که موجب آسیب دیدن باورها و اعتقادات مومنین به مسایل شرعی شود یقیناً از معاصی کبیره است.

به گزارش امید به نقل از ایسکانیوز، این مرجع عالی قدر در پاسخ به استفتایی که در اختیار ایسکانیوز قرار گرفته،درباره امر به معروف و نهی از منکر گفتند: ناهی منکر باید منکر را بشناسد و با شیوه صحیح به آن اقدام کند و انجام این واجب مهم نباید به واسطه منکر دیگر باشد.
ایشان امر به معروف را وظیفه آحاد مردم دانسته و درباره برخی از مراتب این فریضه که می تواند زمینه به هم ریزی اجتماعی را ایجاد کند گفتند: برخی از مراتب امر به معروف که اگر توسط مردم انجام گیرد موجب برهم خوردن نظم عمومی می شود باید توسط حکومت اسلامی اجراء گردد.

 

متن استفتاء و پاسخ آیت الله العظمی شبیری زنجانی بدین شرح است:
محضر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی
سلام علیکم،
نظر به وجوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر و با توجه به اینکه در مواردی با تذکر لسانی امکان تاثیر در شخصیکه مرتکب منکر شده وجود ندارد آیا می توان برای جلوگیری از منکرات از قوه قهریه استفاده کرد؟ آیا استفاده از قوه قهریه، برخورد فیزیکی و اقدامهایی که موجب نازیبایی دائمی چهره یا نابینایی می شود برای جلوگیری از منکراتی مانند بدپوششی جایز است؟
پاسخ معظم له:
امر به معروف و نهی از منکر از فرائض مهم الهی است، وظیفه حکومت و آحاد مردم است تا در صورت تحقق شرایط، این واجب الهی را بپا دارند. و باید دانست که امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است که در فرض حصول مطلوب با مرتبه پایین تر، باید به آن اکتفا شود.برخی از مراتب امر به معروف که اگر توسط مردم انجام گیرد موجب برهم خوردن نظم عمومی می شود باید توسط حکومت اسلامی اجراء گردد.ناهی منکر باید منکر را بشناسد و با شیوه صحیح به آن اقدام کند و انجام این واجب مهم نباید به واسطه منکر دیگر باشد.

بدون شک، بعضی از روشهای زشت و قبیح که نمونه آن در سوال امده است از مراتب این فریضه الهی نیست و خود منکری بزرگ است. کاری که موجب آسیب دیدن باورها و اعتقادات مومنین به مسایل شرعی شود یقیناً  از معاصی کبیره است.

افزودن نظر جدید