وقتی هنرپیشه ها وورزشکاران ومجریان تلویزیون،برای حل مشکلات دنیا راه حل می دهند،حال وروزمان همین است

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:در هنگامه نبرد لفظی و تبلیغاتی ترامپ با مقامات سیاسی و نظامی کشور که گویا همه قصد دارند در این میدان دشمن ساخته برای ورود خشن‌تر و پاسخ‌هایی تندتر، گوی سبقت را بربایند، متاسفانه سوءاستفاده‌های مفسدان در چارچوب فسادهای سازمان یافته برای مردم نگران کننده‌تر می‌شود و جنگ طلبی‌های سیاسی و انعکاس وسیع آن بر این نگرانی‌ها می‌افزاید.

اینک دیگر مهم نیست که دشمن از این نابسامانی درحال گسترش چگونه استفاده می‌کند. مسئله این است که هر روز برای آنان دستاویز و بهانه‌ای به وجود می‌آید و در یک صف ایستادن مسئولان نظام را هم گویا باید در خواب دید!
مافیای فساد بر هر جا و هر چیز که بخواهد چنگ می‌اندازد و متولیان امر از حال و روز مردم به شدت غافل شده‌اند.
گویا هیچ فرد و نهادی قرار نیست کار خودش را بکند، سیاستمداران از جنگ می‌گویند و نظامی‌ها از سیاست و اقتصاددان‌ها از راه حل‌های بی‌سرانجام و متولیان فرهنگ از بی‌فرهنگی انباشته شده در چهار دهه، هنرپیشه سینما و ورزشکاران و مجری تلویزیون و همه و همه، برای کشور و جهان راه حل می‌دهند ولی هیچ نوری به تاریک خانه آشیانه اژدهای هفت سر فساد نمی‌تابد.

امروز اقتصاد کشور ما قربانی این باندهای مافیایی شده و آنان که در هر مرجع قدرتی راه نفوذ را می‌شناسند، آنقدر قدرتمند شده‌اند که قادر هستند اقتصاد کشور را زمین گیر کنند و این‌ها صد برابر از ترامپ دشمن‌تر هستند.  کسانی که  حتی یک بار سابقه واردات هم نداشته‌اند ولی کارت بازرگانی دریافت کرده بودند، از کدام گروه و باند و قبیله هستند؟ چرا همه دربسته و مبهم حرف می‌زنند؟ نتیجه شفافیت قطعاً کاهش فساد موجود و ترمیم اعتماد ملت است که بدون آن همه اقدامات آب در هاون کوبیدن می‌باشد و عدم شفافیت به معنای اتکای دوباره به باندهای مافیایی است که در زمان احمدی نژاد یک بار تحریم‌ها را دور زدند و نتیجه‌اش باند بابک زنجانی شد و یکی از دلایل این همه پرونده‌های انباشته در قوه قضائیه همین مسئله عدم شفافیت و پنهان کاری هاست. آقایان و بزرگان صاحب قدرت، شما آمدید که خدمتگزار باشید، لطفاً به وظیفه خود عمل کنید و مردم را دریابید.
 

افزودن نظر جدید