وقتی مسجد جامعی صندلی چمران را نشانه رفت

احمد مسجد جامعی عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران با 16 رای جاشین چمران رئیس دور سوم شورای شهر شد.

برچسب‌ها :

دیدگاه‌ها

اندك اندك جمع مستان مي‌رسد. به اميد وزيدن نسيم مطبوع اصلاحات در دل تمامي تماميت‌خواهان و بدانديشان ..... مبارك باشد انشالله

افزودن نظر جدید