وخامت حال احسان مازندرانی

احسان مازندرانی مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان به بهداری زندان اوین منتقل شد.

به گزارش امیدنامه به نقل از ایلنا، ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی در تماسی با ایلنا از انتقال همسرش به علت افت فشار ناشی از اعتصاب غذا خبر داد و گفت: به گفته همبندان  حال عمومی احسان مازندرانی مساعد نیست.

افزودن نظر جدید