همه به دنبال دسته چک شورای ایرانیان!

در حالی در روزهای پایانی دولت دهم مشایی در حکمی میثم طاهری را از سرپرستی شورای عالی ایرانیان برکنار و فردی دیگری را منصوب کرد که عملا این اقدام به نحوی اقدام خاص برای کاری خاص ارزیابی می گردد.

به گزارش امید به نقل از عصر خبر، با رفتن میثم طاهری از این سمت افراد جدید که مدیریت این شورا را بر عهده گرفته اند به دنبال دسته چک و مهر این شورا هستند.

اطلاعات رسیده به خبرنگار ما حاکیست که این تلاش برای دسترسی به مهر، سربرگ و دسته چک این شورا برای دسترسی به حدود 10 میلیارد تومان پول موجود در حساب این شورا می باشد.

مدیریت جدید که گویا کارمند جنبش عدم تعهد می باشد، برنامه ها و پروژه های اجرایی برای صرف و هزینه کردن این ده میلیارد تومان در همین روزهای ابتدایی دولت یازدهم دارد.

افزودن نظر جدید