همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری با سخنرانی رئیس فراکسیون امید

عکس از:امیر گلی پور

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری با سخنرانی رئیس فراکسیون امید و شهردار تهران در مرکز همایش های رایزن برگزار شد.متن کامل سخنان محمدرضا عارف را در اینجا بخوانید.

افزودن نظر جدید