همایش بانوی ایرانی با حضور محمدرضا عارف

عکس از :امیر گلی پور

همایش بانوی ایرانی با حضور محمدرضا عارف در شهرری برگزار شد.مشروح سخنان رئیس فراکسیون امید را در اینجا بخوانید.

افزودن نظر جدید