هشدار جدی رهبر انقلاب درباره خطر بروز یک فاجعه

خبرآنلاين نوشت: رهبری فرمودند: توصیه و تأکید من به عزاداران، هیئات و نوحه‌خوانان آن است که به ستاد ملی کرونا و مصوبات آن توجه کرده و ضوابط تعیین شده برای عزاداری از سوی آنان را مراعات کنند.
ایشان فرمودند: توصیه و تأکید من به عزاداران، هیئات و نوحه‌خوانان آن است که به ستاد ملی کرونا و مصوبات آن توجه کرده و ضوابط تعیین شده برای عزاداری از سوی آنان را مراعات کنند.

رهبر انقلاب فرمود: وضعیتی فعلی که داریم مسأله مهمی است و چیز کمی نیست؛ چرا که اگر قضیه شل گرفته شود فاجعه‌ای رخ خواهد داد که آن طرف آن ناپیداست.

 

ایشان همچنین در فراز دیگری از سخنانشان فرمودند: مسئله دیگر هم مسئله کمک مومنانه است که برخی در این ماجرا به جد آسیب دیدند  هرچند همه با مشکلاتی روبه رو شدند اما برخی در این ماجرا آسیب‌های جدی دیدند که نیاز است از آنها حمایت شود چه کسی باید این را جبران کند؟ مردم؛ چون همه را نمی توان بر دوش دولت گذاشت؛ هرچند دولت وظایفی دارد اما همانطور که همواره در همه صحنه ها مانند بلایای طبیعی و جنگ تحمیلی مردم حضور داشتند این بار هم حاضر شوند.

رهبری تاکید کردند: همانطور که در قرآن سفارش شده است که در کار خیر و کمک‌های مومنانه مسابقه بگذارید و این کار مهم است و این اطعام‌های محرم بعضی هیات‌ها و مردم که توانایی دارند می توانند به این شکل به صورت کمک‌های مومنانه پاکیزه و دور از مشکلات شیوع انجام دهند و این مصداق انقلابی گری است. انقلابی گری با زبان نیست با عمل است و عمل باید پیشتاز باشد.

 

افزودن نظر جدید