نگاه تلگراف به بیلبورد «با یه گل بهار نمی‌شه»

بیلبورد تبلیغاتی «یه گل بهار نمی شه» در خیابان های تهران توجه روزنامه تلگراف را هم جلب کرده است به طوری که در گزارش این روزنامه اشاره شده بیلیوردهای ایرانی در پی ترویج خانواده های پرجمعیت هستند.

به گزارش امید به نقل از پیام نو، تلگراف نوشت نصب بیلبورد جدید تبلیغاتی درباره گسترش چند فرزندی در خیابان های تهران، بخشی از برنامه جدید ایران برای جایگزین کردن سیاست های کنترل جمعیت با افزایش رونق جمعیت است.

خبرنگار خاورمیانه روزنامه تلگراف «رابرت تیت» با اشاره به بیلبوردهای تبلیغاتی در ایران می نویسد: «رانندگان ایرانی به  مشاهده ترکیب التقاطی بیلبوردهای تبلیغاتی از شعارهای انقلابی گرفته تا تبلیغ تلفن همراه عادت کردند، اخیرا رانندگان ایرانی با یک تصویر تازه روبرو شدند و آن لذت داشتن  فرزند بیشتراست».

در این تبلیغ کارتونی فواید چند فرزندی در بزرگراه های اصلی شهر تهران به تصویر کشیده شده است. تبلیغ با شعار با «یک گل بهار نمی شه، فرزند بیشتر زندگی شادتر» همراه است. در تصویر بیلبورد تبلیغاتی یک خانواده پنج نفره در حال پارو زدن هستند و پشت آنها یک پدر و پسر که خوشحالی کمتری در چهره شان دیده می شود سوار قایق هستند که بیانگر خانوادهای دارای تک فرزند است. در این تصویر مادر خارج از کادر بوده و در قایق پر از بچه، مادر خانواده در پشت سر شوهر و چهار کودکش پارو می زند.

این کمپین تبلیغاتی به دنبال اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای مبنی بر گسترش جمعیت به عنوان راهکاری در مقابل خطر کاهش جمعیت ایران آغاز شده است. قابل ذکر است گروه مسئول ساخت این تبلیغات پیشتر توجهات را در ماه اکتبر به تبلیغات متعدد خود درباره صداقت آمریکایی جلب کرد.

 

افزودن نظر جدید