نوبرانه‌هاي مديريت شهري

محمدجواد حق‌شناس در اعتماد نوشت: فرمانداري شهر تهران سه مصوبه شوراي شهر تهران درباره‌ نام‌گذاري معابر را خلاف يكي از بندهاي آيين‌نامه اعلام كرده است كه به استناد آن نام‌گذاري شخصيت‌هاي مهم صدراسلام.

به گزارش اميدنامه حق شناس در ادامه اين مطلب نوشت: انقلاب، شهدا در اولويت و نامگذاري شخصيت‌هاي ادبي، سياسي و غيره در درجه‌هاي بعدي تعيين شده است و جالب اينجاست كه بازرگان و طالقاني را به عنوان شخصيت ادبي يا شخصيت سياسي صدر انقلاب نشناختند كه از عجايب است. اين نكته مورد توجه است كه اين تصميم هيات تطبيق فرمانداري در حوزه اختيارات آنها نيست و در 20 سال گذشته همه مصوبات نامگذاري تنها جهت اطلاع‌ براي فرمانداري ارسال مي‌شد و در اين مدت نيز هيات تطبيق فرمانداري اعتراضي نداشته، اما اكنون اين هيات ورود محتوايي به تصميمات شورا مي‌كند كه اين از نوبرانه‌هاي اين دوره مديريت شهري است. جايگاه فرمانداري تهران درباره مصوبات شوراكاملا مشخص است، كميته‌اي تحت عنوان كميته تطبيق مصوبات شورا در فرمانداري تهران شكل گرفته كه ۵ تا ۶ نفر عضو اين كميته هستند كه فرماندار نيز يكي از اعضاي اين كميته محسوب مي‌شود و براي اين كميته دو وظيفه مشخص شده است.  نخستين وظيفه اين است كه آيا مصوبات شورا در حوزه اختيارات نمايندگان مردم است يا خير؟ و دومين وظيفه اين است كه اين كميته مصوبات شورا را با قوانين بالادستي تطابق مي‌دهد يا با قوانين بالادستي مغايرت دارد يا خير؟

ما پيش از اين نيز معبري را به نام دكتر مصدق نامگذاري كرديم و مصدق نخست‌وزير بود و بازرگان نيز نخست‌وزير بوده است و در واقع موضع شورا همچنان بر نامگذاري معبري به نام بازرگان است و شهرداري بايد نسبت به نامگذاري اين معبر اقدام كند. بازرگان ده‌ها كتاب نوشته و در مبارزات قبل از انقلاب سال‌هاي سال در زندان بوده، بازرگان اولين نخست‌وزير منتخب امام خميني(ره) بود و حتي رهبري به ارتحال وي پيام تسليت فرستادند. از سوي ديگر اعظم طالقاني به دليل مجاهدت‌هايش در راه انقلاب سال‌ها به زندان محكوم شده بود و دبيركل حزب سياسي و مديرمسوول روزنامه بوده و بهتر است فرماندار تهران اگر اطلاعي از اين موضوعات ندارد قبل از اظهارنظر يك سرچ در گوگل انجام دهد.

 

افزودن نظر جدید