نماینده استیضاح کننده ظریف: پول‌شویی هست ولی ظریف نباید از آن حرف می زد!

امیر خجسته از نمایندگان استیضاح کننده وزیر خارجه به روزنامه ایران گفت: کسی منکر این دست چیزها (پول‌شویی) در کشور نیست. من خودم بارها درباره اینها حرف زده ام. اشکال هم ندارد، ممکن است آقای ظریف مدارکی داشته باشد که بیاید به ما هم برای پیگیری بدهد.

 

نماینده استیضاح کننده ظریف: کسی منکر پول‌شویی در کشور نیست ولی ظریف نباید از آن حرف می زد!

 من خودم شخصاً هر جا فسادی ببینم ورود می‌کنم و آدم جناحی هم نیستم که ببینم این فساد مرتبط با کیست و بعد تصمیم بگیرم ورود کنم. آقای ظریف از وزرایی است که مردم دوستش دارند.

مسأله ما این است که یک مقام رسمی در کسوت وزیر امور خارجه که حرفش بازتاب بین المللی دارد نباید این را مطرح می‌کرد.

افزودن نظر جدید